Inkomensondersteuning

Financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen).

 • Geld Terug Regeling (reductieregeling)

  Geld in hand Het lidmaatschap van uw hobbyvereniging vergoed krijgen? Of het kaartje van de bioscoop of een zwemabonnement? Dat kan met de Geld Terug Regeling (GTR), als uw totale inkomen niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

 • Bijzondere bijstand

  Geld vingers U kunt een vergoeding krijgen (bijzondere bijstand) voor noodzakelijke extra kosten die u niet (geheel) uit uw inkomsten kunt betalen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Beurs De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is bedoeld voor personen die langdurig moeten leven van een inkomen op een sociaal minimum. Dit kan een Participatiewet (PW), WAJONG, ANW of een WIA-uitkering zijn.

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  Rolstoel Voor mensen met een laag inkomen (tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm) heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij VGZ. De gemeente betaalt een deel van de kosten.