Inkomensondersteuning

De gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen).

 • Kindpakket

  Kindpakket 2 Het kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Uw kind kan van alle voorzieningen gebruik maken, als u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorzieningen en vraag het kindpakket aan door op de iconen te klikken.

 • Kinderfonds Brede School

  Button Kinderfonds Brede school_ZT Komt uw kind niet in aanmerking voor het kindpakket of heeft uw kind iets nodig wat niet in het kindpakket zit? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Brede School Kinderfonds.

 • Individuele inkomenstoeslag

  munten De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor inwoners die lange tijd moeten leven van een laag inkomen.

 • Individuele studietoeslag

  boeken Studenten die door een blijvende medische beperking niet naast hun studie kunnen bijverdienen, hebben soms recht op een studietoeslag.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  Rolstoel Voor mensen met een laag inkomen (tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm) heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij VGZ. De gemeente betaalt een deel van de kosten.

 • Kwijtschelding (gemeentelijke) belastingen

  munten 80x80 Heeft u als inwoner onvoldoende geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor Rioolrecht (gebruikersdeel) en Afvalstoffenheffing. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke, financiële situatie.

 • Rotterdampas

  Stadspas 80x80 Met de Rotterdampas kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting. Iedereen kan een pas kopen. Inwoners met een laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) kunnen de pas met een gereduceerd tarief kopen. De pas kost dan € 5,00 per persoon.