Inkomensondersteuning

De gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen).

 • Kindpakket

  kindpakket 80x80 De Geld Terug Regeling is per 1 januari 2018 gestopt. Het Kindpakket en de Rotterdampas vervangen de Geld Terug Regeling. Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen in de samenleving. Een deel van het Kindpakket wordt op de Rotterdampas geplaatst.

 • Bijzondere bijstand

  Geld vingers U kunt een vergoeding krijgen (bijzondere bijstand) voor noodzakelijke extra kosten die u niet (geheel) uit uw inkomsten kunt betalen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Beurs De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is bedoeld voor personen die langdurig moeten leven van een inkomen op een sociaal minimum. Dit kan een Participatiewet (PW), WAJONG, ANW of een WIA-uitkering zijn.

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  Rolstoel Voor mensen met een laag inkomen (tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm) heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij VGZ. De gemeente betaalt een deel van de kosten.

 • Rotterdampas

  Stadspas 80x80 Met de Rotterdampas kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting. Iedereen kan een pas kopen. Inwoners met een laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) kunnen de pas met een gereduceerd tarief kopen. De pas kost dan € 5,00 per persoon.

 • Kwijtschelding (gemeentelijke) belastingen

  munten 80x80 Heeft u als inwoner onvoldoende geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor Rioolrecht (gebruikersdeel) en Afvalstoffenheffing. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke, financiële situatie.

 • Individuele studietoeslag

  Als onderdeel van de Participatiewet kan de Gemeente Gouda een individuele studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking.