Aan de slag

De gemeente stimuleert mensen om te werken. Heeft u problemen met het vinden van werk of lukt het niet te werken? Dan zijn er wellicht andere mogelijkheden.

WOC & AanZet

Om uw kansen op een baan te vergroten, biedt de gemeente Gouda bij het Werk & Ontwikkel Centrum (WOC) een werkprogramma: AanZet. Dit is een trainingsprogramma gericht op het zelfstandig aan het werk gaan, in een passende baan, op zo kort mogelijke termijn.

Het programma is verplicht voor alle nieuwe uitkeringsgerechtigden die aan de slag kunnen. Het programma duurt 12 weken en is erop gericht om te kijken waar u persoonlijk ondersteuning bij nodig heeft,  zodat  u zo snel mogelijk (weer) een baan vindt. Het is een intensief programma van trainen, werken en bewegen.

Als wij in het poortgesprek met u afspreken dat u start bij dit programma, dan wordt er een kennismakingsgesprek ingepland. In dit gesprek bekijken wij met u of dit bij u past. Het programma, de trainingsdagen en de spelregels worden daarin met u besproken.

Bemiddeling Op Maat (BOM)

Wie na het AanZet programma nog geen werk gevonden heeft, wordt via een persoonlijk plan van aanpak individueel verder begeleid door een werkcoach van de gemeente. Bemiddeling Op Maat wordt ingezet als wij verwachten dat u binnen een jaar een baan heeft. U heeft regelmatig contact en laat zien hoe u solliciteert en krijgt hier waar nodig ondersteuning bij.

Jobcenter

In de laatste fase van Bemiddeling Op Maat, WOC of AanZet en bijna klaar om aan de slag te gaan? In het Jobcenter krijgt u wekelijks sollicitatietraining en maken we samen de match met uw nieuwe werkgever.

Maatschappelijk Actief

Maatschappelijk Actief is dienstverlening die er op gericht is u te stimuleren actief te zijn in de Goudse samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Indien u niet binnen een jaar aan de slag kunt, bijvoorbeeld door ziekte, dan doet u mee aan het programma Maatschappelijk Actief. Hiermee werkt u aan uw reïntegratie en levert u een bijdrage aan de Goudse samenleving. Het aanbod Maatschappelijk Actief is divers. Als u hiervoor in aanmerking komt, bespreken wij dit samen en ontvangt u meer informatie van ons.

Bent u nog niet actief en wilt u meer weten? Bezoek dan ook de website www.goudvoorelkaar.nl, of kijk op deze site onder Vrijwilligerswerk.

Heeft u een arbeidsbeperking?

Ons team richt zich samen met u op werk, als u een (blijvende) beperking of ziekte heeft, maar wel kunt werken. Eventueel met coaching, begeleiding of aanpassingen op de werkvloer. Wij bemiddelen talent met een beperking bij werkgevers. Hierbij bieden we regelingen en subsidies aan, om te zorgen dat u zonder drempels aan de slag kunt in Gouda of de regio.

Ook is er voor u jobcoaching en begeleiding op de vloer, als u (via de Banenafspraak) aan het werk gaat of bent.

Goudawijzer

Wilt u meer informatie of tips over het werken met een beperking? Neem een kijkje op de Goudawijzer. Hier vindt u onder andere tips voor het vinden van een baan, aanpassingen op de werkplek die u kunt regelen via het UWV en suggesties hoe u mensen uit uw netwerk om hulp kunt vragen.