Zwaar verkeer binnenstad

Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad, zo blijkt uit het trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd. Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn op korte termijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.

Op zo’n 40 plekken in de binnenstad zijn eind 2018 trillingsmeters aan muren van huizen bevestigd. Met een vrachtwagen is vervolgens onderzocht welke trillingen optreden bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld kuilen of hobbels in de weg, maar hebben ook een relatie met het gewicht en de snelheid van voertuigen. Op veel plekken treden beperkt trillingen op doordat bijvoorbeeld de weg vlakker is. In het gebied rond de Turfmarkt veroorzaakt vrachtverkeer zoveel trillingen dat op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Maatregelen zwaar verkeer nodig

Verkeerswethouder Hilde Niezen: "Vrachtverkeer veroorzaakt op sommige plekken te veel trillingen en daarom gaan we nu maatregelen nemen. Daarnaast zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de binnenstaddistributie in de toekomst. Daarbij kijken we als college van B en W ook naar de ambities uit het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Elementen hiervan zijn onder andere het autoluw maken van de binnenstad en haar randen, het uitbreiden van 30 km-zones en het terugdringen van vervuilende voertuigen. Meer ruimte voor de fiets en minder overlast en luchtvervuiling." 

De gemeente onderzoekt ook het instellen van een zero emissie stadslogistiek ook een reeel mogelijkheid is om het zware vrachtverkeer terug te dringen. Informatie hierover is te vinden op de pagina Zero Emissie zone Stadslogistiek.

Maatregelen

  1. De plekken uit het onderzoek waar veel trillingen vrij komen zijn aangepakt waar dat mogelijk is. Kuilen in de weg of hobbels zijn weggehaald, putdeksels of hoge stoepranden aangepast zodat verkeer er makkelijker en met minder trillingen overheen kan rijden. 
  2. De gemeente heeft met Cyclus afspraken gemaakt over de inzet van lichtere vracht-/vuilniswagens in de binnenstad.
  3. Voor de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat is na overleg met stakeholders een vrachtwagenbeperking ingesteld middels een Verkeersbesluit. Dit houdt in een geslotenverklaring op de Turfmarkt, Naaierstraat en Achter de Vismarkt  voor voertuigen en samenstellen van voertuigen langer dan 10 meter (C17) en/of zwaarder dan 20 ton (C21) sinds 3 april 2019. Lees het volledige verkeersbesluit hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-18119.html In andere cultuurhistorische (binnen)steden zoals Dordrecht zijn soortgelijke maatregelen getroffen. 
  4. De komende tijd worden alle logistieke routes van de binnenstad bekeken en wat mogelijk gevolgen zijn van vrachtverkeerbeperkingen voor ondernemers.
  5. De gemeente stelt daarnaast monitoring in op Turfmarkt, Lage Gouwe en Nieuwehaven om de effecten van de vrachtwagenbeperking en wegaanpassingen te bepalen en neemt op basis daarvan over een aantal maanden indien nodig nog extra maatregelen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mette Corsel via tel. 14 0182 of mette.corsel@gouda.nl.