Aanvraag verkeersmaatregel

Aanvraag verkeersmaatregelen voor werkzaamheden aan de weg in Gouda.

Als het voor de uitvoering van een (infra)project in Gouda nodig is om de weg helemaal of gedeeltelijk af te sluiten, moet u hiervoor toestemming vragen. Deze toestemming is nodig om alle afsluitingen of werkzaamheden in de stad op elkaar af te stemmen en zo de bereikbaarheid van de stad te waarborgen.

Niet tijdens de spits

Op doorgaande wegen, busroutes (Arriva) en doorgaande fietsroutes (zie bereikbaarheidskaart) mag alleen buiten de spits (tussen 9.00 en 15.00 uur) gewerkt worden. Als het niet mogelijk is om binnen deze tijden de werkzaamheden uit te voeren, dan is minimaal 8 weken van tevoren overleg nodig met de gemeente om te bekijken op welke manier de werkzaamheden op de locatie uitgevoerd kunnen worden en welke verkeersmaatregelen nodig zijn.

Let op: Als bussen tijdelijk moeten worden omgeleid, is het nodig om minimaal 6 weken vooraf overleg te hebben met Arriva over de mogelijkheden.

Aanvraag

Toestemming voor de tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via het digitale aanvraagformulier. Dit formulier moet u minimaal twee weken van tevoren zo volledig mogelijk invullen. Het formulier wordt automatisch verzonden naar vkm@gouda.nl.

Let op: omdat tekeningen voor iedereen vrij in te zien zijn en eventueel verstrekte telefoonnummers met hulpdiensten worden gedeeld, gaat u bij het doen van een aanvraag automatisch akkoord met het openbaar worden van deze gegevens.

Verkeersinformatie

Voor de start van de werkzaamheden verzorgt de gemeente Gouda een bericht met verkeersinformatie over de (gedeeltelijke) afsluiting. Deze informatie wordt verstuurd naar de daar bekende stakeholders (waaronder hulpdiensten, sommige ondernemers, overheidsinstanties).