Aanvraag wegafsluiting

Aanvraag verkeersmaatregelen voor werkzaamheden aan de weg in Gouda.

Als het voor de uitvoering van een (infra)project in Gouda nodig is om de weg helemaal of gedeeltelijk af te sluiten, moet u hiervoor toestemming vragen. Deze toestemming is nodig om alle afsluitingen of werkzaamheden in de stad op elkaar af te stemmen en zo de bereikbaarheid van de stad te waarborgen.

Niet tijdens de spits

Op doorgaande wegen, busroutes (Arriva) en doorgaande fietsroutes (zie bereikbaarheidskaart) mag alleen buiten de spits (tussen 9.00 en 15.00 uur) gewerkt worden. Als het niet mogelijk is om binnen deze tijden de werkzaamheden uit te voeren, dan is minimaal 8 weken van tevoren overleg nodig met de gemeente om te bekijken op welke manier de werkzaamheden op de locatie uitgevoerd kunnen worden en welke verkeersmaatregelen nodig zijn.

Let op: Als bussen tijdelijk moeten worden omgeleid, is het nodig om minimaal 6 weken vooraf overleg te hebben met Arriva over de mogelijkheden.

Aanvraag

Toestemming voor de tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via het aanvraagformulier. Het formulier (incl. bijlagen) moet u minimaal twee weken van tevoren indienen via w.operationeel@cyclusnv.nl. Vul het formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle afhandeling. Geef bij het formulier aan welke verkeersmaatregelen eventueel getroffen worden (conform CROW 96b) en hoe omgegaan wordt met het overige verkeer.

Let op! Het bovengenoemde e-mailadres en aanvraagformulier vervalt per 1 januari 2019. Vanaf deze datum kunt u een aanvraag voor werkzaamheden op de weg online indienen (link volgt via deze website).

Verkeersinformatie

Voor de start van de werkzaamheden verzorgt Cyclus NV een bericht met verkeersinformatie over de (gedeeltelijke) afsluiting. Deze informatie wordt gestuurd naar de hulpdiensten en andere hulpdiensten.