Ontheffing verkeersregels (RVV)

De gemeente is terughoudend met het verlenen van ontheffingen, deze worden alleen verleend als het echt noodzakelijk is. U kunt een ontheffing aanvragen voor een dag, dagdeel of op jaarbasis.

Laden en lossen

Er is een aantal momenten dat de zakpalen omlaag staan. Binnen deze tijden kunt u zonder ontheffing laden en lossen.

Aanvraag

U kunt de ontheffing alleen online aanvragen met dit aanvraagformulier.

Voorwaarden

Om een aanvraag voor een ontheffing goed te kunnen beoordelen, moet u deze ruim van tevoren aanvragen. Als u een aanvraag korter dan 10 werkdagen van tevoren indient, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

Kosten

€ 21,50

Spoedaanvraag

Een spoedaanvraag (korter dan 10 werkdagen) kost € 43,-.

Parkeerkaart

Een parkeerkaart die bij de ontheffing hoort, kost € 2,60. 

Let op: de parkeerkaart is alleen te gebruiken bij een huwelijk of een evenement.