Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. De kaart is persoonsgebonden. Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

1.    Bestuurderskaart (als u zelf bestuurder van de auto bent)
2.    Passagierskaart (als u meerijdt als passagier)
3.    Instellingskaart

Het is ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart, in de vorm van een gecombineerde kaart.

De gehandicaptenparkeerkaart heeft een geldigheidsduur van minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar.
 

Voorwaarden

Bestuurderskaart
U kunt voor een bestuurderskaart in aanmerking komen als:
a. u door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden)
b. en als u met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen

Passagierskaart
U kunt voor een passagierskaart in aanmerking komen als u, naast de hierboven genoemde punten a. en b., ook:
c. voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder

Instellingskaart
De instellingskaart is bedoeld voor personeel dat belast is met het vervoer van bewoners die voldoen aan de criteria voor een passagierskaart.

Behandeling van uw aanvraag

Eerste aanvraag
Bij een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is een geneeskundig onderzoek wettelijk verplicht. Daarbij wordt gekeken naar de voorwaarden zoals hierboven beschreven. De kosten van het geneeskundig onderzoek zijn voor u, ook als blijkt dat u geen recht heeft op de gehandicaptenparkeerkaart.

Vervolgaanvraag
Bij een vervolgaanvraag vindt in eerste instantie dossieronderzoek plaats. Als dit voldoet, dan is er daarna geen geneeskundig onderzoek nodig. Als het dossieronderzoek niet voldoet, dan moet er alsnog een geneeskundig onderzoek plaatsvinden. De kosten hiervan zijn voor u, ook als blijkt dat u geen recht heeft op de gehandicaptenparkeerkaart.

Het geneeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of een andere onafhankelijk medisch deskundige.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn:
- € 32,45 als er geen geneeskundig advies nodig is
- € 187,75 als er wel een geneeskundig advies nodig is.

Een duplicaat van uw gehandicaptenparkeerkaart kost  32,45.

Aanvraag

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Dan kunt u bellen met de Afdeling Zorg en Welzijn via tel. (0182) 591 732. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur. U kunt ook langskomen aan de balie.