Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Op deze kaart vindt u een overzicht van de gehandicaptenparkeerplaatsen in Gouda.

In gebieden waar betaald parkeren geldt, is parkeren voor gehandicapten op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen gratis. Dit geldt voor de openbare weg, niet in de parkeergarage. Wanneer u op een reguliere parkeerplaats parkeert, moet u wel betalen.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt: bij een gele onderbroken streep of verkeersbord 'verboden te parkeren'. U mag hier maximaal drie uur staan, dus gebruik hiervoor een parkeerschijf. 

De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen. Ook specifieke gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren. Wel dienen deze voertuigen te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen (o.a. max 1,10 meter breed en max 45 km per uur).