Verkeerscirculatieplan

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Het verkeerscirculatieplan is een concrete uitwerking van het mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Gelijktijdig met het Verkeerscirculatieplan zal de gemeenteraad het Parkeerplan Gouda 2020 behandelen. In dit plan zijn maatregelen voor de korte termijn opgenomen waar het gaat om parkeertarieven- en tijden, parkeren voor gehandicapten, uitbreiding van betaald parkeergebieden, parkeernormen bij nieuwbouw en fietsparkeren. 

Raad en inwoners

Bij de uitwerking van de maatregelen betrekt de gemeente bewoners en belanghebbenden. Het college heeft het verkeerscirculatieplan aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling. 

De gemeenteraad heeft op 30 oktober een draaiknoppensessie, waarin op basis van de antwoorden op de door de raad gestelde technische vragen de raad in gesprek gaat met de wethouder. Ook de input van 14 oktober, waarbij veel insprekers hun zienswijzen hebben gegeven op het verkeerscirculatieplan, wordt hierbij betrokken. 
Bijzonder aan deze avond is de zogenoemde 'knoppensessie'. De door de raad aangevraagde en doorgerekende alternatieven voor (of in aanvulling op) het voorliggende scenario worden aan de raad gepresenteerd. De vergadering is openbaar.

Hier zijn de meest gestelde vragen en antwoorden te vinden. Het raadsdebat en de besluitvorming over de voorliggende stukken zal in een andere raadscyclus plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/ris.

Alle vormen van vervoer

Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het verkeerscirculatieplan komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. In dit filmpje kunt u enkele impressies bekijken van hoe het mogelijk kan worden.

Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom: er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.