Melding verkeerslicht of stoplicht

Wanneer een verkeerslicht kapot is of verkeerd staat ingesteld kunt u hier een melding openbaar gebied voor maken. Op alle lichten staat een specifiek nummer. Als het mogelijk is, vragen wij u deze te vermelden bij de melding. 

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

U kunt een melding maken over een:

  • kapot of knipperend verkeerslicht
  • verkeerde instelling of regeling
  • kapotte lamp
  • drukknop en/of detectie die kapot is
  • andere beschadiging aan de buiteninstallatie van een verkeerslicht.

Wilt u bij de omschrijving van de melding zo duidelijk mogelijk omschrijven wat er kapot is en/of de rijrichting aangeven?

Gevaarlijke situatie

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie dan hoeft u geen melding te maken via het meldsysteem maar moet u direct naar de gemeente bellen via tel. 14 0182.

Een gevaarlijke situatie kan zijn:

  • een verkeerslicht / stoplicht dreigt te vallen/ is gevallen;
  • gevaar voor elektrocutie door losliggende kabels;
  • het niet functioneren van de rode/groene lampen voor een specifieke rijrichting, waardoor weggebruikers niet weten wanneer ze kunnen rijden.