Waar wordt gestrooid?

Op de kaart gladheidsbestrijding vindt u de strooiroutes. Alléén deze routes worden gedaan, andere niet. Bij sneeuw worden aangepaste routes gereden. Eerst worden de belangrijkste routes schoongemaakt en daarna de overige routes.

Keuze bij streng winterweer

Bij streng winterweer moeten keuzes gemaakt worden. De wegen worden in deze volgorde aangepakt:

  1. Routes hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) - de calamiteitenroutes
  2. Hoofdwegen
  3. Wijkontsluitingswegen

Let op: Bij extreme sneeuwval worden wijkontsluitingswegen dus pas  gedaan als de hoofdwegen schoon zijn.

Soorten gladheidsbestrijding

Gladheid kan globaal op 4 manieren ontstaan:

  • Condensatiegladheid (aanvriezende mist)
  • Bevriezing van natte weggedeelten (bijvoorbeeld als de weg nog nat is en het gaat vriezen)
  • IJzel (er valt regen die bevriest)
  • Sneeuw

Gladheid wordt bestreden door (preventief) zout te strooien. Het doel is dat de wegen en fietspaden voor de spits gestrooid zijn (07.00 uur en 16.00 uur). Maar soms kan gladheid ook onverwacht ontstaan. Houd daarom altijd rekening met gladheid in de winter. De gladheid op wegen kan trouwens sterk verschillen, afhankelijk van de ligging of ondergrond. Bruggen zijn meestal eerder glad doordat de wind er vrij spel heeft en het wegdek daardoor kouder is. Bij sneeuw kan uiteraard pas geschoven worden als de sneeuw al gevallen is. Wanneer het overdag in de spits gaat sneeuwen zal dit dus altijd overlast geven.