Gladheidsbestrijding

Wegen worden preventief gestrooid als er kans bestaat op gladheid. Bij veel sneeuw worden wegen eerst geschoven en vervolgens gestrooid. Toch ligt gladheid altijd op de loer bij winterse omstandigheden. Gebruik winterbanden en pas uw rijstijl aan. Dat vermindert de kans op ongelukken en blikschade.

Gladheidsbestrijding: werk voor ons allemaal

Alle wegen, fietspaden en stoepen in Gouda strooien is fysiek en financieel niet mogelijk. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. Op de kaart met routes kunt u zien waar gestrooid wordt. Alléén deze routes worden gedaan. Uitgangspunt is dat elke weg maximaal 350 meter van een gestrooide/geveegde weg af ligt. Bij sneeuw worden aangepaste routes gereden. Eerst worden de belangrijkste wegen schoongemaakt en daarna de overige routes.

Uw huisstoep en die van uw buren wordt dus niet gestrooid of geveegd. Ook normale woonstraten niet. Bij het afvalbrengstation van Cyclus aan de Goudkade kunt u een gratis zak strooizout afhalen. Kortom, ook uw inzet is belangrijk. Gladheidsbestrijding is dus werk voor ons allemaal!