Fietsdepot en fiets parkeren

Bij station Gouda en het begin van de Kleiweg staan veel geparkeerde fietsen, bromfietsen en scooters op plekken waar die niet horen. Hierdoor is de doorgang voor voetgangers, reizigers en mindervaliden slecht. Sinds januari 2019 wordt daar wat aan gedaan.

Fietsdepot tijdelijk gesloten

Vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, is het fietsdepot tot 1 januari 2021 gesloten. Het is wel mogelijk om uw fiets op te halen maar maak hiervoor een afspraak via tel. 14 0182.

station fietsoverlast

Meer stallingsruimte door weghalen fietswrakken en weesfietsen

Sinds half januari 2019 worden fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en het begin van de Kleiweg (Regentesseplantoen) weggehaald en afgevoerd. Hierdoor komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die nu nog op straat staan. 

Fout geparkeerd? Fiets weg of bekeuring voor bromfiets of scooter

Als er weer ruimte in de stallingen is, start de handhaving van het parkeerverbod. Geparkeerde fietsen die in de parkeerverbod zones staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets gedurende 4 weken opgehaald worden tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets. Fout geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.

Fietstakelwagen

De nieuwe parkeerspelregels sinds januari 2019:

  • Fiets-, bromfiets- en scooterparkeren bij station Gouda en de begin van de Kleiweg mag alleen nog in de stallingen en de daarvoor bestemde parkeervakken.
  • Geparkeerde fietsen die binnen de verbodzones op straat staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot.
  • Geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.
  • Fietsen en scooters/bromfietsen mogen maximaal 2 weken onafgebroken in de stallingen en parkeervakken staan bij het station en de stalling Regentesseplantsoen (begin van de Kleiweg). Daarna heeft de eigenaar dan nog 2 dagen om zijn fiets of scooter/bromfiets weg te halen. Anders voert de gemeente de fiets af naar het fietsdepot of wordt er een bekeuring gegeven. 

Fiets kwijt?

Bent u uw fiets kwijt? U kunt zelf opzoeken of uw fiets bij het fietsdepot staat. Bekijk de pagina Fiets kwijt?.

Openingstijden fietsdepot

Het fietsdepot ligt aan de Goejanverwelledijk 10 in Gouda (de ingang is direct bij het gemeentebord van het fietsendepot). U kunt langs komen tijdens de openingstijden, u hoeft geen afspraak te maken.

Let op: vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, is het fietsdepot tot 1 januari 2021 gesloten. Het is wel mogelijk om uw fiets op te halen maar maak hiervoor een afspraak via tel. 14 0182.

Het fietdepot is (m.u.v. feestdagen) geopend op:

  • maandag van 17.00 tot 19.00 uur
  • woensdag van 17.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur

Op het depot kan alléén met pin betaald worden.