Aanvraag verkeersmaatregel

Als het voor de uitvoering van een (infra)project in Gouda nodig is om capaciteit aan de openbare weg(en) (incl. fiets-/voetpad) te ontrekken, moet u hiervoor toestemming vragen. Deze toestemming is nodig om alle verkeersmaatregelen en werkzaamheden in de stad op elkaar af te stemmen en daarmee de bereikbaarheid van Gouda te garanderen.

Met een goedkeuring van de aanvraag heeft u toestemming om de geplande verkeersmaatregel / afzetting te plaatsen op de afgesproken data / tijdstippen.

Particulieren

Toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via het digitale aanvraagformulier. Het formulier wordt automatisch verzonden naar vkm@gouda.nlLet op: omdat tekeningen voor iedereen vrij in te zien zijn en eventueel verstrekte telefoonnummers met hulpdiensten en overige stakeholders worden gedeeld, gaat u bij het doen van een aanvraag automatisch akkoord met het openbaar maken van deze gegevens.

Aanvraag particulieren 


Bedrijven

Toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via de 'TVM module van LTC'. Indien u al een account voor LTC heeft die u gebruikt voor andere gemeenten, kunt u die ook hiervoor gebruiken. Als u een nieuw account wilt, is deze binnen één dag aangevraagd via de contactgegevens onderaan deze website. Deze aanvraag moet u minimaal twee weken van tevoren indienen. Als er sprake is van parkeerverboden of algehele afsluitingen is de minimale aanvraagtermijn vier weken. Let op: omdat tekeningen voor iedereen vrij in te zien zijn en eventueel verstrekte telefoonnummers met hulpdiensten en overige stakeholders worden gedeeld, gaat u bij het doen van een aanvraag automatisch akkoord met het openbaar maken van deze gegevens.

Aanvraag bedrijven


Richtlijnen

Openbaar vervoer

Op doorgaande wegen, busroutes (Arriva) en doorgaande fietsroutes mag er in principe alleen buiten de spits (tussen 9.00 en 15.00 uur) gewerkt worden. Als er tijdens spitsuren gewerkt dient te worden, moet u in het aanvraagproces aangeven waarom dit noodzakelijk is. Indien gewenst is het ook mogelijk om een afspraak te maken om de werkzaamheden en bijbehorende verkeersmaatregel(en) door te spreken.

Hulpdiensten

Bij het inplannen van een afsluiting informeren wij diverse stakeholders en hulpdiensten. Het kan wenselijk zijn deze partijen zelf al te benaderen in verband met snellere goedkeuring. 

Aanvraagtermijn

Wilt u toestemming aanvragen voor uw tijdelijke verkeersmaatregel? Let op: dit moet twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden ingediend zijn. Als er sprake is van parkeerverboden of algehele afsluiting waardoor vooraankondigingsborden nodig zijn, is de minimale aanvraagtermijn vier weken. Dit omdat vooraankondigingsborden en parkeerverboden minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden geplaatst moeten worden.