Volwasseneneducatie

Maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties kunnen op grond van deze regeling een subsidie aanvragen voor onderwijs in taal-, reken- en digitale vaardigheden voor laaggeletterde burgers van de gemeenten in Midden-Holland. Het subsidieplafond voor Volwasseneneducatie is voor 2020 vastgesteld op € 350.000,-. Op dit moment is nog niet duidelijk of de subsidieregeling in 2021 wordt voortgezet. U kunt op dit moment dan ook nog geen subsidie aanvragen voor 2021.