Subsidie wonen boven winkel of horeca

Wonen boven winkels geeft de binnenstad een positieve impuls. Leegstaande verdiepingen worden opgeknapt, er komt extra woonruimte. Er is meer sociale controle en mensen op straat voelen zich veiliger. De uitstraling van de stad verbetert. Ook winkels en horeca profiteren hiervan. Daarom heeft de gemeente de subsidie wonen boven winkel of horeca. 

Beschrijving

Subsidie wonen boven winkel of horeca aanvragen (persoon) 

Subsidie wonen boven winkel of horeca aanvragen (organisatie)

In de afgelopen jaren zijn in de binnenstad ruim 150 bovenwoningen gerealiseerd waardoor leegstaande verdiepingen weer wenselijk worden gebruikt. De gemeente wil dat dat er nog meer worden. Nadat het budget voor de eerdere regeling wonen boven winkels was uitgeput, stelt de gemeente opnieuw geld beschikbaar ter ondersteuning van eigenaren die een bovenwoning willen realiseren.

De regeling is voor eigenaren van winkelpanden in het kernwinkelgebied van Gouda en heeft verschillende doelen. Verdiepingen die hun woonfunctie hadden verloren worden weer bewoond. De voorraad zelfstandige bovenwoningen, met een zelfstandige woningentree, neemt toe. Leegstand van verdiepingen boven winkels neemt af, waardoor de leefbaarheid toeneemt. Monumentale panden worden passend gebruikt, waardoor regelmatig onderhoud aan de panden toeneemt en de binnenstad een verzorgde aanblik biedt.

Download het kaartje Kernwinkelgebied Wonen boven Winkels (pdf).

Voorwaarden

U krijgt deze subsidie als u voldoet, naast de voorschriften uit de verordening, aan de volgende voorwaarden: 

  • de subsidie mag u alleen gebruiken voor de bovengenoemde werkzaamheden;
  • u kunt pas beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden als u een subsidiebeschikking heeft ontvangen;
  • binnen drie jaar na het verlenen van de subsidie moet u de werkzaamheden gereed hebben en gereed melden.

Gereed melden

Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, moet u via Mijn Gouda de gereedmelding bij ons doen. Bij deze melding ontvangen wij graag het volgende:

  • een gespecificeerd overzicht van de kosten waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de begroting;
  • de originele rekeningen en betalingsbewijzen van de werkzaamheden;
  • eventueel een accountantsverklaring over de juistheid van alle gegevens. Als deze verklaring nodig is, geven wij dit aan u door. 

Beschikking tot subsidievaststelling

De gereedmelding is gelijk ook de aanvraag om vaststelling van de subsidie. We stellen de subsidie vast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Wanneer de subsidie definitief is vastgesteld ontvangt u een ‘beschikking tot subsidievaststelling’. In deze beschikking staat hoe en wanneer u de subsidie krijgt overgemaakt.

Kosten

De werkzaamheden die in aanmerking komen voor subsidie zijn vastgesteld door het college. Bij uitvoering van de subsidiabele werkzaamheden draagt de gemeente voor 50% bij in de kosten, tot een maximum van 10.000 euro. De kosten van de (subsidiabele) werkzaamheden aan een pand moeten minimaal 2.000 euro te zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Aanvraag

Een subsidieaanvraag moet u indienen voordat de uitvoering van de werkzaamheden start. Vraag de subsidie aan via de blauwe knop bovenaan deze pagina. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor sommige regelingen bestaat een subsidieplafond. Heeft u voor de werkzaamheden een vergunning, ontheffing of andere toestemming nodig? Zorg dan dat u deze binnen 3 maanden na datum van deze brief in huis heeft. 

Zie ook