Participatie in de buurt

Voor activiteiten die bijdragen aan participatie van kwetsbare burgers en het realiseren van ontmoetingsplekken voor deze groep kan subsidie worden aangevraagd.