aanvraag subsidie berekening en ouderbijdrage KGF 2021

1b. Bijlage bij aanvraagformulier 2021 "subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda "
Afbeelding 1


Uitgangspunten bevoorschotting:Naam organisatie: Naam bevoegde bestuurder:* 40 weken opvang/VVE (op jaarbasis).Postadres: handtekening:* 8 uur basisvoorziening voor ieder kind (vanaf 2 jaar en 3 maanden) + 8 uur extra voor JGZ geïndiceerde kinderen.Vestigingsplaatsen:
* Het voorschot 2021 gaat uit van het modaal inkomen 2020 ( € 36.500,- ). Het maximumuurtarief wordt waarschijnlijk € 8,46 in 2021. Volgens de kinderopvangtabel van deIBAN-rekeningnummer:belastingdienst (2020) komt dit neer op een eigen bijdrage van € 0,93 per uur. (Bij een inkomen van € 36.500,- wordt bij het 1e kind 88,9 % terugbetaald. Nettobedrag wordt dan € 0,93)Datum:


Ondertekening Bestuur van kinderopvangorganisatie:


* Uiteraard wordt de vaststelling gebaseerd op de kinderopvangtabel van de belastingdienst (2021)
Totaal aantal opgegeven kinderen:

0
invullen totaal aantal peuters per locatie

peildatum 01.10.2020
kind met KOT kind zonder KOT kindpakket gratis aanbod

peildatum 01.10.2020
kosten basis p/uur
kosten extra p/uur

Totale kosten
LRK-nr VVE-Locatie geïndiceerd
(A)
niet geïndiceerd
(B)
geïndiceerd
(C)
niet geïndiceerd
(D)
geïndiceerd
(E)
niet geïndiceerd
(F)

aantal peuters basis uren extra uren ouders / verzorger gemeente ouders / verzorger gemeente aantal weken ouders / verzorger gemeente


Peuter met KOT geïndiceerd A 0 8 8 € 8.46 € 1.50 € - € 9.96 40 € - € -niet geïndiceerd B 0 8 0 € 8.46 € 1.50 € - € - 40 € - € -

Peuter zonder KOT geïndiceerd C 0 8 8 € 0.93 € 9.03 € - € 9.96 40 € - € -niet geïndiceerd D 0 8 0 € 0.93 € 9.03 € - € - 40 € - € -totaal 0

Totale kosten: € - € -
Peuters waarvan de ouders in aanmerking komen voor een gratis basisaanbod peuteropvang van max 8 uur per week voor max 40 weken

Hiervoor hebben ouders een beschikking van de gemeente ontvangen (kopie kunnen bij verantwoording opgevraagd worden)

Ouders verdienen niet meer dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld)


peildatum 01.10.2020kosten basis p/uur
kosten extra p/uur

Totale kosten

aantal peuters basis uren extra uren ouders / verzorger 9.96 ouders / verzorger gemeente aantal weken ouders / verzorger gemeentegeindiceerd E 0 8 8 € - € 9.96 € - € 9.96 40 € - € -niet geindiceerd F 0 8 0 € - € 9.96 € - € 9.96 40 € - € -


totaal 0

Totale kosten: € - € -Basisbedrag: € -


Totaal
0 0 0 0 0 0