Subsidieregelingen

 • Gouda op de kaart

  gouda op de kaart U kunt subsidie aanvragen voor stadsbrede, culturele evenementen (met name voor jongeren) tot uiterlijk 1 oktober.

 • Subsidie Gezond in Gouda

  Gezondheid 80x80 U kunt subsidie aanvragen voor initiatieven die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

 • Subsidie jubileum maatschappelijke organisatie

  balonnen jubileum subsidie Maatschappelijke organisaties op het gebied van kunst en cultuur, toerisme, sport, welzijn, zorg of onderwijs kunnen subsidie aanvragen om hun jubileum feestelijk te vieren.

 • GoudApot (voor bewonersinitiatieven)

  GoudApot 80x80 Iedereen met een goed idee voor Gouda die geld of advies kan gebruiken, kan terecht bij GoudApot. Deze ’pot met geld’ wordt door inwoners transparant beheerd.

 • Subsidie inbraakwerende maatregelen

  Hang- en sluitwerk Huiseigenaren uit Gouda kunnen 50% van de kosten vergoed krijgen als ze inbraakwerende materialen in hun woning laten aanbrengen door een PKVW of BORG gecertificeerd bedrijf. Deze subsidie heeft een maximum van €250,- per woning.

 • Onderwijsachterstandenbeleid

  Schoolkrijt Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit. Uit het resterende budget worden andere activiteiten gesubsidieerd.

 • Participatie in de buurt

  Buurtfeest Voor activiteiten die bijdragen aan participatie van kwetsbare burgers en het realiseren van ontmoetingsplekken voor deze groep kan subsidie worden aangevraagd.

 • Sportimpuls Gouda

  Sportimpuls 80 De Sportimpuls is een regeling bedoeld om sportactiviteiten te stimuleren die bijdragen aan een gezonder Gouda én aan deelname aan de maatschappij. U kunt subsidie aanvragen voor nieuwe activiteiten die stimuleren dat Goudse inwoners met elkaar bewegen. Het aanvraagformulier vindt u hieronder. De subsidie wordt toegekend voor de periode die nodig is om de activiteit te organiseren en te realiseren. Het aanvragen van deze subsidie kan tot 1 januari 2021.

 • Sterevenementen

  U kunt subsidie aanvragen voor grote evenementen die Gouda promoten.

 • Volksfeesten

  U kunt subsidie aanvragen voor volksfeesten in Gouda.

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneducatie Maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor activiteiten die laaggeletterde burgers van de gemeenten in Midden-Holland helpen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardiger te worden. Het subsidieplafond voor volwasseneneducatie is voor 2021 vastgesteld op € 250.000,-.

 • Subsidie of lening monument