Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik subsidie aan?

Op de pagina van de betreffende subsidieregeling of boekjaarsubsidie vindt u meer informatie en leest u hoe u deze kunt aanvragen. De manier waarop een aanvraag wordt ingediend verschilt per subsidie.

Boekjaarsubsidie
Voor boekjaarsubsidies kunt u zowel online als op papier de formulieren invullen. U vindt deze onder Boekjaarsubsidies.

Subsidieregeling
Voor subsidies via een regeling kunt u zowel online als op papier de formulieren invullen. U vindt deze onder de betreffende regeling.

Voor bovenstaande (boekjaarsubsidies of subsidies via een regeling) kunt u de volledig ingevulde papieren versie sturen naar:

Subsidieloket
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Wat doe ik als mijn activiteit of evenement geen speerpunt is?

U kunt per e-mail hulp vragen bij de medewerkers van het Subsidieloket (subsidieloket@gouda.nl).

Wat wordt van mij verwacht nadat ik subsidie heb ontvangen?

In de beschikking die u naar aanleiding van uw aanvraag heeft ontvangen staat vermeld voor welke datum u de verantwoording over de door u uitgevoerde activiteiten moet opsturen. Via het juiste speerpunt vindt u het juiste formulier hiervoor. Soms is er geen formulier beschikbaar. Dan staat in de beschikking aangegeven wat u moet doen.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie neemt u contact op met het subsidieloket via subsidieloket@gouda.nl

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een subsidie?

Het aanvragen van een subsidie is gratis.

Ik heb een probleem met het uitvoeren van de activiteiten. Wat moet ik doen?

Lukt het u om een bepaalde reden niet om aan de beschikking te voldoen, neemt u dan op tijd contact op met uw contactpersoon. In de beschikking staat wie dat is. Als u de activiteiten niet goed of onvolledig uitvoert, kan dit tot een lagere subsidie leiden.

Heeft u een reactie op deze pagina? Of vragen of opmerkingen?

Geef het ons door via subsidieloket@gouda.nl