Spelregels en beleidsregels

Aan de subsidieverlening zijn spelregels verbonden. Bijvoorbeeld dat er een vergunning moet worden afgegeven of dat er een minimaal aantal deelnemers is. Alleen als u aan de spelregels voldoet, krijgt u subsidie. Deze spelregels staan in de regelingen en in de beschikking.

Voorwaarden en verplichtingen

De gemeente verstrekt subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003. Daarnaast heeft u vaak te maken met beleidsregels en beleidsnota’s. Het is belangrijk om de geldende regelingen te raadplegen voordat u subsidie aanvraagt. Op die manier kunt u vooraf nagaan of u aan de criteria voldoet. Let wel: de uiteindelijke beschikking is leidend.

Wetgeving

De Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit.

Beleidsdoelstellingen algemeen

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks Beleidsdoelstellingen vast. In deze doelstellingen staan de maatschappelijke effecten die bereikt moeten worden met de activiteit, waarvoor u subsidie aanvraagt. Subsidieaanvragen voor een boekjaarsubsidie worden hieraan getoetst.

Beleidsdoelstellingen Cultuur 2018-2022

Bekijk de Beleidsdoelstellingen Cultuur 2018-2022.