Boekjaarsubsidies

Een boekjaarsubsidie is een jaarlijkse subsidie die per boekjaar/kalenderjaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling wordt verstrekt. Aanvragen moeten uiterlijk 31 augustus, voorafgaand aan het subsidiejaar, zijn ingediend. Voorafgaand aan deze datum kunt u de beleidsregels waaraan de aanvraag moet voldoen, vinden onder Spelregels en beleidsregels (bij Beleidsdoelstellingen).

  • Aanvraagformulieren

    23 oktober 2018

    Schrijven Hier vindt u de formulieren waarmee u boekjaarsubsidie kunt aanvragen en verantwoorden. U kunt de formulieren online invullen en verzenden. Uiteraard kunt u de formulieren ook printen en handmatig invullen. Verzenden kan via de post of (na inscannen) via de mail.

  • Overzicht boekjaarsubsidies 2019

    pdf, 220kB