Subsidieloket

De gemeente stelt jaarlijks subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen Goudse burgers en organisaties werken aan de veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van Gouda. De gemeente verdeelt de subsidie over diverse speerpunten.

Aanvragen

Instellingen met rechtspersoonlijkheid en volledige rechtsbevoegdheid kunnen subsidie aanvragen.

De gemeente subsidieert activiteiten op het gebied van:
• sociaal-cultureel welzijn
• maatschappelijk welzijn
• zorg
• onderwijs
• cultuur
• recreatie
• sport

Bovendien moeten de activiteiten:
• bestemd zijn voor de Goudse inwoners
• zonder subsidie niet kunnen plaatsvinden
• passen binnen het beleid van gemeente Gouda

De mogelijkheden

Er zijn twee soorten subsidies:
- Boekjaarsubsidies: Jaarlijkse subsidies worden per jaar verstrekt.
- Subsidieregelingen: Subsidies voor specifieke doelstellingen.

Hoe werkt het?

Een subsidie vraagt u aan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit is per subsidie anders. Kijk op deze pagina voor meer informatie over boekjaarsubsidies. Kijk voor meer informatie over de verschillende soorten subsidieregelingen en aanvraagformulieren op deze pagina. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie vindt u op de pagina 'Hoe werkt het?'.

Aanvraagtermijn

  • Boekjaarsubsidie: Aanvragen voor subsidie dient u uiterlijk 31 augustus in, voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie nodig is. Verantwoordingen moeten uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het subsidiejaar ontvangen zijn.
  • Subsidieregeling: Elke regeling heeft een eigen aanvraagtermijn. Kijk in de regeling voor specifieke informatie.

Reactietermijn

  • Boekjaarsubsidie: Voor het einde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie nodig is, krijgt u antwoord via een beschikking.
  • Subsidieregeling: U krijgt binnen 15 weken antwoord via een beschikking. Kijk in de regeling voor specifieke informatie.