Wij & Ons erfgoed, NU!

Wij zijn trots op ons erfgoed. Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed. Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden.

Erfgoedvisie Gouda

In de Erfgoedvisie (2013) is vastgelegd hoe de gemeente Gouda het cultureel erfgoed borgt en welke prioriteiten zij daarbij stelt. De gemeente geeft hiermee in overleg met ‘de stad’ richting aan een concrete uitwerking hiervan. De Erfgoedvisie is dus de basis over wat de gemeente wel en niet beschermt en hoe dit in stand wordt gehouden, ook in tijden van schaarste of bezuinigingen. Uitgangspunten van de Erfgoedvisie zijn onder meer: de samenhang centraal stellen en het verhaal van de stad beschrijven.

Stadhuis goudaGouda 750 jaar stadsrechten

In 2022 is het zover; Gouda heeft dan 750 jaar stadsrechten. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het mag het mooiste jubileumjaar ooit worden. De komende jaren zal samen met Gouwenaars invulling worden gegeven aan de viering van Gouda en de aanloop ernaartoe. Een van de eerste activiteiten van 'Gouda 750' is het ophalen van Goudse Geheimen.

De digitale Cultuurhistorische Basiskaart Gouda

Gouda heeft een digitale Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) laten opstellen. Door ons erfgoed in ruimtelijke samenhang te zien, worden het ontstaan en de ontwikkeling van Gouda in beeld gebracht. Bovendien wordt er in de behoefte voorzien om de kennis van het Goudse erfgoed te ordenen, te bundelen en te ontsluiten. 

Met de kaart wordt het inzicht in de leefomgeving vergroot en worden versnipperde informatie en kennis samengebracht. De erfgoedwaarden kunnen in al hun verschillende facetten als inspiratie dienen voor plannenmakers. Ontwikkelmogelijkheden zijn terug te zien op de kaart met aanwezige, en ook verdwenen cultuurhistorische structuren. Deze ‘kaart’ is een belangrijke basis voor de komende Omgevingsvisie en een nieuwe Erfgoedbeleidskaart.

Bekijk de Cultuurhistorische Basiskaart (CBK) en laat u verrassen over de historie van de stad en haar inwoners.

Erfgoedregister Gouda    

In het ‘gemeentelijk erfgoedregister’ vindt u de gegevens over monumenten die door de gemeente Gouda zijn beschermd. Bij de CBK, onder het kopje 'Beleidskaarten', kunt u de beschrijvingen van al onze monumenten vinden. De rijksmonumenten in Gouda kunt u vinden in het monumentenregister van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Erfgoed TOEN!        

Gouda ligt in het veenweidegebied van het Groene Hart. Het is de stad van water, sluizen, scheepvaart tussen noord en zuid, handel, stroopwafels, kaas, kaarsen, pijpen en plateel, maar ook bekend vanwege haar wereldberoemde iconen: het Stadhuis en de Markt, de Waag, de Sint Janskerk en de Goudse glazen en Erasmus.

WeeshuisGeleide stadswandelingen

Ontdek Gouda en laat u verrassen! De gidsen van het Goudse Gidsen Gilde staan klaar om u, met een grote of kleine groep, de mooiste plekjes van de stad te laten zien. Het beroemde stadhuis op de Markt, de schitterende Sint-Janskerk en het mooie Catharina Gasthuis zijn slechts enkele voorbeelden van wat Gouda te bieden heeft. Een rondleiding door het Goudse Gidsen Gilde is de perfecte manier om kennis te maken met het rijke verleden van Gouda. Op de website vindt u de verschillende stadswandelingen die zij aanbieden.

Archeologie en bodemarchief

Archeologie staat steeds meer in de belangstelling. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. De publieke belangstelling richt zich natuurlijk vooral op de bodemvondsten en de verhalen die daarover te vertellen zijn. Lees meer over de archeologie in Gouda.

VrouwetorenErfgoed NU!    

Erfgoed en Duurzaamheid

Een monument verduurzamen? Het kan, maar brengt wel wat uitdagingen en bijzonderheden met zich mee. Want waar begin je? Voor welke maatregelen heb je een vergunning nodig en welke niet? En zijn er subsidiemogelijkheden? Om huiseigenaren binnen beschermd stadsgezicht op weg te helpen met verduurzaming biedt de gemeente ondersteuning.

Brochure Duurzaam Gouds Erfgoed

Voor meer informatie en om u verder te oriënteren op de mogelijkheden kunt de brochure Duurzaam Gouds Erfgoed raadplegen. 

Gratis servicemoment en inloopspreekuur 

Voor gratis en onafhankelijk advies kunt u elke tweede vrijdag van de maand terecht bij het inloopspreekuur Erfgoed en Duurzaamheid in het Huis van de Stad. De monumentenadviseurs van de Omgevingsdienst Midden Holland zitten van 10.00 tot 12.00 uur voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Het eerste inloopspreekuur is vrijdagochtend 13 september 2019.

Op de website van de ODMH vindt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor het verbouwen van uw woning. Of neem contact op met Martin Netten (monumentenadviseur) via mnetten@odmh.nl of (088) 5450438.

Subsidie en financiering

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’ aangenomen. Er is bepaald dat de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten sinds 1 januari 2019 is afgeschaft. Dit wordt vervangen door de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp ook het besluit.

Nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie

Bekijk de meest recente nieuwsbrief monumentenzorg en archeologie of bekijk het archief van nieuwsbrieven. Bekijk hier onze jubileumuitgave voor eigenaren van monumenten, uitgegeven december 2017.