Wij & Ons erfgoed, NU!

Wij zijn trots op ons erfgoed. Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed. Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden.

Erfgoedvisie Gouda

In de Erfgoedvisie (2013) is vastgelegd hoe de gemeente Gouda het cultureel erfgoed borgt en welke prioriteiten zij daarbij stelt. De gemeente geeft hiermee in overleg met ‘de stad’ richting aan een concrete uitwerking hiervan. De Erfgoedvisie is dus de basis over wat de gemeente wel en niet beschermt en hoe dit in stand wordt gehouden, ook in tijden van schaarste of bezuinigingen. Uitgangspunten van de Erfgoedvisie zijn onder meer: de samenhang centraal stellen en het verhaal van de stad beschrijven.

Stadhuis goudaGouda 750 jaar stadsrechten

In 2022 is het zover; Gouda heeft dan 750 jaar stadsrechten. Dit willen alle Gouwenaars niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het mag het mooiste jubileumjaar ooit worden. De komende jaren zal samen met Gouwenaars invulling worden gegeven aan de viering van Gouda en de aanloop ernaartoe. Een van de eerste activiteiten van 'Gouda 750' is het ophalen van Goudse Geheimen.

De digitale Cultuurhistorische Basiskaart Gouda

Gouda heeft een digitale Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) laten opstellen. Door ons erfgoed in ruimtelijke samenhang te zien, worden het ontstaan en de ontwikkeling van Gouda in beeld gebracht. Bovendien wordt er in de behoefte voorzien om de kennis van het Goudse erfgoed te ordenen, te bundelen en te ontsluiten. 

Met de kaart wordt het inzicht in de leefomgeving vergroot en worden versnipperde informatie en kennis samengebracht. De erfgoedwaarden kunnen in al hun verschillende facetten als inspiratie dienen voor plannenmakers. Ontwikkelmogelijkheden zijn terug te zien op de kaart met aanwezige, en ook verdwenen cultuurhistorische structuren. Deze ‘kaart’ is een belangrijke basis voor de komende Omgevingsvisie en een nieuwe Erfgoedbeleidskaart.

Bekijk de Cultuurhistorische Basiskaart en laat u verrassen over de historie van de stad en haar inwoners.

Erfgoedregister Gouda    

In het ‘gemeentelijk erfgoedregister’ vind u de gegevens over monumenten die door de gemeente Gouda en de rijksoverheid zijn beschermd.

Erfgoed TOEN!        

Gouda ligt in het veenweidegebied van het Groene Hart. Het is de stad van water, sluizen, scheepvaart tussen noord en zuid, handel, stroopwafels, kaas, kaarsen, pijpen en plateel, maar ook bekend vanwege haar wereldberoemde iconen: het Stadhuis en de Markt, de Waag, de Sint Janskerk en de Goudse glazen en Erasmus.

WeeshuisGeleide stadswandelingen

Ontdek Gouda en laat u verrassen! De gidsen van het Goudse Gidsen Gilde staan klaar om u, met een grote of kleine groep, de mooiste plekjes van de stad te laten zien. Het beroemde stadhuis op de Markt, de schitterende Sint-Janskerk en het mooie Catharina Gasthuis zijn slechts enkele voorbeelden van wat Gouda te bieden heeft. Een rondleiding door het Goudse Gidsen Gilde is de perfecte manier om kennis te maken met het rijke verleden van Gouda. Op de website vindt u de verschillende stadswandelingen die zij aanbieden.

Archeologie en bodemarchief

Archeologie staat steeds meer in de belangstelling. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. De publieke belangstelling richt zich natuurlijk vooral op de bodemvondsten en de verhalen die daarover te vertellen zijn. Lees meer over de cultuurhistorie en archeologie in Gouda.

VrouwetorenErfgoed NU!    

Vergunningvrij of vergunningplichtig (ver)bouwen

Soms kunt u (ver)bouwen zonder vergunning. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteiten? Doe dan de Vergunningcheck .

Servicemoment
Om eigenaren op weg te helpen bij toetsen of voorgenomen activiteiten vergunningvrij zijn, is het servicemoment van de monumentenadviseurs bij de Omgevingsdienst een geschikt moment. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De service bestaat uit het inbrengen van de ervaring en expertise die bij de monumentenadviseurs aanwezig is. Zij adviseren de eigenaar of architect ook over de beoordeling van de monumentale waarden, technische urgentie en financiële aanpak.

Subsidie en financiering

Eigenaren van gemeentelijke monumenten in de gemeente Gouda kunnen op grond van de “Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Gouda” subsidie aanvragen voor het restaureren van gemeentelijke monumenten. Kijk voor meer informatie op de website van de ODMH.

Belastingaftrek onderhoudskosten rijksmonument

Voor eigenaren van een rijksmonument is het mogelijk (een deel van) de onderhoudskosten als aftrekposten op te voeren bij uw belastingaangifte, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de ODMH.

Nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie

Bekijk de meest recente nieuwsbrief monumentenzorg en archeologie of bekijk het archief van nieuwsbrieven