Sponsoren en deelnemende organisaties

De Stichting 4 en 5 Mei Gouda en de Stichting Goudse Veteranendag organiseren met medewerking van de Goudse vrijwilligers van de Werkgroep Bevrijdingsdag/Veteranendag 5 mei 2020 de meeste activiteiten die in het kader van 75 jaar vrijheid in Gouda gehouden zullen worden. 

Deze activiteiten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de onderstaande sponsoren.

Sponsoren 75 jaar vrijheid

Provincie Zuid-Holland
V-fonds
Gemeente Gouda
Stichting Jozef Paviljoen
Stichting Jac. Bezemer
Stichting Het Oude Mannenhuys
Stichting GoudApot
Rabobank Hollandse IJssel
Mozaïek Wonen
Kringloop Reeuwijk

Vertegenwoordigde organisaties/vrijwilligers werkgroep 75 jaar vrijheid

Stichting 4 en 5 Mei Gouda
Stichting Goudse Veteranendag
Libertum
Raad van Kerken
Atletiek Vereniging Gouda
Cultuurhuis Garenspinnerij
De Brede School Gouda
Goudse Schouwburg
Amnesty International Gouda
Streekarchief Midden-Holland
Bibliotheek Gouda
Organisator Vrijheidsmaaltijd
Projectleider Vrijheids-Express
 

75 jaar vrijheid  - tank