Het Lokaal Sportakkoord

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens heel leuk! Voor de één betekent sport presteren, voor de ander gezelligheid. In Gouda zijn veel sportmogelijkheden, maar we kunnen nog zoveel meer met sport. In het Sportakkoord staan doelen om Gouda sportiever te maken.

Het Gouds Sportakkoord is een akkoord van en voor Gouwenaren. In het Sportakkoord staan pijlers en doelen om ‘de kracht van sport en bewegen ’ te optimaliseren in 2020 en 2021. In Gouda wordt ingezet op 5 pijlers van het landelijke Sportakkoord.  

In Gouda wordt gewerkt aan de thema’s die genoemd zijn in het Nationale Sportakkoord. De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Gouda is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Gezamenlijk vergroten we de impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Gouda kan sporten en bewegen. 

Van start...

Tientallen sportideeën zijn gedeeld tijdens de startbijeenkomst en het sportcongres.Er is veel energie vanuit sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, de gemeente en zorg en welzijn om bij te dragen. De nieuwe toekomstvisie Gouda 2030 biedt sportieve aanknopingspunten. 

...en doorgaan!

Dinsdag 3 december vanaf 17.00 uur vindt de officiële ondertekening plaats. Alle betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om naar de bijeenkomst te komen. Meld je via onderstaande button direct aan.

Direct aanmelden voor de bijeenkomst

Wie doen er al mee?

De Goudse sportaanbieders zijn een belangrijke partner in het realiseren van de speerpunten, zodat iedere Gouwenaar die dat wil, kan sporten en bewegen. Wil jij namens jouw club ook het Sportakkoord ondertekenen? Dat kan binnenkort via deze pagina.

Meer weten over het Sportakkoord?

Wil je weten wat het Sportakkoord precies inhoudt of heb je (na het lezen ervan) nog vragen? Neem contact op met het SPORT.GOUDA of de gemeente.