Sportideeën Gouda - Meedoen aan het Lokaal Sportakkoord

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens heel leuk! Voor de één betekent sport presteren, voor de ander gezelligheid. In Gouda zijn veel sportmogelijkheden, maar we kunnen nog zoveel meer met sport. We maken een Gouds Sportakkoord om werk te maken van sportideeën.

Startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord

Tientallen sportideeën zijn gedeeld tijdens de startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord op dinsdag 17 september in het Huis van de Stad. De startbijeenkomst was de eerste gezamenlijke stap richting 'Het Gouds Sportakkoord'. Met meer dan 50 ideeën en 60 aanwezigen was er veel energie vanuit sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, zorg en welzijn om bij te dragen.  

Toekomst Gouda

Wethouder Dijkstra opende de bijeenkomst in de Raadszaal. Ze presenteerde de nieuwe toekomstvisie 2030, een visie die 'met de stad' is ontwikkeld. De visie 'Gouda ligt goed!' heeft vier ambities opgeleverd. Ze geven richting aan het beleid vanuit de gemeente.
1. Gouda 2030, stad van tolerantie en ontmoetingen
2. Gouda 2030, stad met historie en kennis van bodemdaling
3. Gouda 2030, levendige en betaalbare stad voor jongen
4. Gouda 2030, knooppunt met ontwikkelkansen

Meer weten?

Bekijk de pagina over de Toekomstvisie en lees de hele visie.

Sportakkoord Gouda

Wethouder Bunnik onderstreepte het belang van sport voor Gouda. Hij ziet een kleurrijk en sportieve stad en hij gaf aan zeer aangenaam verrast te zijn dat er zoveel betrokkenheid is om de stad nog sportiever en beweegvriendelijker te maken. 

In het Lokaal Sportakkoord ziet de wethouder graag sportideeën en mensen en organisaties nog sterker met elkaar verbonden, om door middel van sport (en bewegen) van Gouda een nog fijnere stad te maken. Sportieve ideeën doen ertoe: het geeft energie om er samen aan te werken! Wethouder Bunnik benadrukte dat de gemeente, net als andere partijen, één van de deelnemers is van het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord, een akkoord van alle betrokken partijen samen.

Formateur Ellen de Roos lichtte de zes ambities vanuit het Landelijke Sportakkoord toe. Ze deelde ook een aantal voorbeelden van Goudse programma's die nu al aansluiten bij de landelijke ambities. De aanwezigen werd gevraagd om te kiezen aan welke ambitie ze zelf kunnen bijdragen. Het Gouds Sportakkoord wordt namelijk geen visieplan, maar een actieplan met afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijk partners, gemeente, bedrijfsleven en inwoners. Om zo van Gouda een nog sportievere stad te maken!

De deelthema's van het Nationale Sportakkoord bestaan uit:

  • inclusief sporten & bewegen
  • duurzame sportinfrastructuur
  • vitale sport- en beweegaanbieders
  • positieve sportcultuur
  • vaardig in bewegen
  • topsport die inspireert

In gesprek

Aanwezigen kozen een ambitie om verder mee in gesprek te gaan met de 'aanvoerders van gesprek.' Zo werd duidelijk dat landelijke ambities de aanwezige Gouwenaren aantrekken. Meer dan 20 mensen gingen in gesprek over Inclusief sporten en bewegen. Wilma Neefjes faciliteerde het gesprek over de ambities en initiatieven om 'iedereen in beweging te krijgen'. Met Gouwenaar Shane Ter Hennepe (werkzaam bij het Nationaal Kenniscentrum Sport) bespraken vier aanwezigen de ambities met 'een positieve sportcultuur'. Over vitale sportaanbieders gingen zeven aanwezigen aan tafel bij verenigingsondersteuner Rogier Zandijk van SPORT.GOUDA. Hoe de vaardigheid in Bewegen van jongs af aan gestimuleerd kan worden? Zeven mensen deelden hun ideeën met Roel Sahne van SPORT.GOUDA. Ook topsport inspireert in Gouda. Met zes aanwezigen besprak aanvoerdster (en topsportster) Aafke van Leeuwen de Goudse ambities.

De hele presentatie van 17 september is nog te bekijken. De uitwerking per thema lees je in het naslagwerk.

Vervolg

Op donderdag 3 oktober is een vervolg op de centrale startbijeenkomst. Ook als je niet bij de startbijeenkomst was, kun je bijdragen aan het Lokaal Sportakkoord. Bekijk het programma en het e-mailadres om je aan te melden voor het sportcongres.