Het Lokaal Sportakkoord

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens heel leuk! Voor de één betekent sport presteren, voor de ander gezelligheid. In Gouda zijn veel sportmogelijkheden, maar we kunnen nog zoveel meer met sport. In het Sportakkoord staan doelen om Gouda sportiever te maken.

Het Gouds Sportakkoord is een akkoord van en voor Gouwenaren. In het Sportakkoord staan pijlers en doelen om ‘de kracht van sport en bewegen ’ te optimaliseren in 2020 en 2021. In Gouda wordt ingezet op 5 pijlers van het landelijke Sportakkoord.  

In Gouda wordt gewerkt aan de thema’s die genoemd zijn in het Nationale Sportakkoord. De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Gouda is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Gezamenlijk vergroten we de impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Gouda kan sporten en bewegen. 

Van start...

Tientallen sportideeën zijn ingebracht voor het Gouds Sportakkoord. Zo blijkt dat buiten bewegen erg in trek is. Er kwamen ideeën binnen om te beachvolleyballen, te bootcampen of aan calisthenics te doen. En sommige clubhuizen kwamen met het idee om ook open te gaan voor andere Gouwenaars. Ook waren er ideeën voor inwoners die een drempel ervaren om te gaan bewegen of te sporten. Er kan dan hulp komen vanuit welzijn of zorg-organisaties. Ben je benieuwd naar alle ideeën? Neem contact op met de gemeente. 

Kortom, er is veel energie vanuit sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, de gemeente en zorg en welzijn om bij te dragen aan het sportakkoord. De nieuwe toekomstvisie Gouda 2030 biedt sportieve aanknopingspunten. 

...en doorgaan!

Dinsdag 3 december vond de officiële ondertekening van het Sportakkoord plaats in GoudAsfalt. Goudse sport- en zorgaanbieders en het onderwijs zijn belangrijke partners in het realiseren van de speerpunten, zodat iedere Gouwenaar die dat wil, kan sporten en bewegen. Wil jij namens jouw organisatie ook het Sportakkoord ondertekenen? Doe dat via onderstaande button!

Namens mijn club het Sportakkoord ondertekenen

Meer weten over het Sportakkoord?

Bekijk het Gouds Sportakkoord (pfd). Heb je na het lezen nog vragen, suggesties of inzichten die je wilt delen? Neem contact op met het SPORT.GOUDA of de gemeente.

 

logo partners gouds sportakkoord

Klik op de afbeelding om de pagina met alle partners van het Sportakkoord te openen.