Ventvergunning

Voor het te koop aanbieden/verkopen/afgeven van goederen of het aanbieden van diensten in de open lucht is een ventvergunning nodig. Bij venten worden de goederen of diensten op straat (maar niet vanaf een standplaats) of huis-aan-huis aangeboden.

Voorwaarden

Als u langer dan 10 minuten op één plek staat, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Als u stilstaat terwijl u op klanten wacht, valt dat niet onder venten.