Folders, flyers en samples uitdelen

Voor het uitdelen van folders, flyers of samples heeft u geen vergunning of ontheffing nodig. Wel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Beschrijving

Als u flyert bij een evenement, raden wij u aan om contact te zoeken met de organisator. Als u flyert binnen een overdekt winkelcentrum, dan heeft u toestemming van de eigenaar van het winkelcentrum nodig.

Voorwaarden

Bij het uitdelen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Alle door de politie en stadstoezicht in het belang van de openbare orde en veiligheid te geven aanwijzingen en bevelen dienen direct te worden opgevolgd.
  • Het voetgangersverkeer mag niet worden gehinderd.
  • Achtergebleven materiaal dient door u te worden opgeruimd. Kosten, gemaakt ten behoeve van het verwijderen van achtergebleven materiaal, zullen in rekening worden gebracht.
  • Er mag geen standplaats worden ingenomen.

Het is verboden tijdens markttijden op het marktterrein gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen van godsdienstige, politieke of andere propaganda-aard te venten of deze te verspreiden.