Participatieverklaring

Bent u nieuw in Nederland en bent u bezig met het verplichte inburgeringstraject? Een onderdeel van dit traject is de participatieverklaring. Daarmee laat u zien dat u op de hoogte bent van de Nederlandse waarden en normen. 

Beschrijving

Van DUO heeft u een brief gekregen waarin staat dat de gemeente waarin u ingeschreven staat de verplichte workshops voor de participatieverklaring aanbiedt. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel voor iedereen die zich van buiten Europa in Nederland vestigt. De reden van vestiging kan voor iedereen verschillen: sommige mensen komen via een asielprocedure in Nederland, anderen via huwelijk of werk.

Aanvraag

De gemeente Gouda heeft er voor gekozen de workshop participatieverklaring voor alle inburgeringsplichtigen uit te laten voeren door Vluchtelingenwerk. Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) heeft Vluchtelingenwerk een uitgebreide versie van het traject.

Voor mensen die zich om een andere reden in Nederland vestigen, verzorgt Vluchtelingenwerk twee workshops waarin de verplichte onderdelen zijn ondergebracht. Na de workshops ondertekenen de deelnemers de participatieverklaring.

U wordt daarom door Vluchtelingenwerk uitgenodigd voor deelname aan de workshops. De eerst volgende workshops voor niet-statushouders vinden in het voorjaar 2020 plaats. Op dit moment zijn de data nog niet bekend, maar u krijgt hierover bericht van ons.

Heeft u nog vragen over de participatieverklaring? Stuur dan een mailtje naar: participatieverklaring@gouda.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.