Legesverordening

De gemeente Gouda heeft de uitvoering van de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor diverse gemeenten en het hoogheemraadschap Rijnland.

Meer informatie vindt u op http://www.bsgr.nl/.