Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Het is verboden om zonder toestemming, vergunning of instemmingbesluit kabels en leidingen in de openbare grond aan te leggen, te houden, te onderhouden en te verwijderen. Toestemming, vergunning of instemmingbesluit wordt alleen afgegeven aan de netbeheerder van de desbetreffende kabels en leidingen.

Toestemming en vergunning voor het aanleggen, houden, onderhouden en verwijderen van niet-telecommunicatie kabels en leidingen is gebaseerd op:

Toestemming en instemmingbesluit voor het aanleggen, houden, onderhouden en verwijderen van  telecommunicatie kabels en leidingen is gebaseerd op:

Aanvragen van graafwerkzaamheden
De netbeheerder dient bij de aanleg, het houden, het onderhoud en het verwijderen van kabels en leidingen in de openbare ruimte kleiner dan 25 meter en calamiteiten toestemming aan te vragen. Als het tracé groter is dan 25 meter dan moet u een vergunningen/instemming aanvragen.

Een instemmingsbesluit, vergunningen en/of calamiteit kunt u vanaf 1 juni 2016 digitaal aanvragen via de AVOI-manager. Ook het aan- en afmelden van graafwerkzaamheden en het invullen van een graafbon gaat via dit platform.

Afhankelijk van het soort aanvraag kan u gevraagd worden diverse documenten te overleggen. Bij het doorlopen van de aanvraag via de AVOI-manager staat dit duidelijk vermeld.

Om gebruik te kunnen maken van de AVOI-manager heeft u een persoonsgebonden gebruikersnaam en inlogcode nodig van de kabel- of leidingexploitant of de gevolgmachtigde. Voor meer informatie over de AVOI-manager en het aanvragen van een AVOI-manager-account neemt u contact op met de gemeente Gouda via het e-mailadres kabels.leidingen@gouda.nl. Daarna kunt u hier de aanvraag indienen.

Kosten

Het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag voor een vergunning/instemmingsbesluit voor kabels en leidingen kost € 246,45