Jongerenvoucher

Werkgevers die een werkzoekende jongere uit de regio Midden-Holland aannemen, kunnen in aanmerking komen voor een Jongerenvoucher.

De Jongerenvoucher  is een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemer (van maximaal € 1.700) en is beschikbaar voor werkgevers in alle sectoren en branches.

Voorwaarden

Per bedrijf of organisatie kan voor maximaal drie werknemers een jongerenvoucher worden aangevraagd als:

 • De aanvraag wordt ingediend vóór 31 oktober 2017;
 • Het arbeidscontract van de jongere gaat vóór 31 oktober 2017 in;
 • Het arbeidscontract heeft een minimale duur van 6 maanden en de contractuele arbeidstijd bedraagt minimaal 24 uur per week.
 • De jongere die in dienst wordt genomen is ouder dan 15 jaar en jonger dan 28 jaar op het moment van indiensttreding;
 • Alleen deelnemers woonachtig in de regio Midden-Holland kunnen deelnemen (Waddinxveen, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reewijk en Gouda);
 • Werkgever ontvangt voor de jongere geen financiering uit de regeling cofinanciering sectorplannen ;
 • Beoordeling is op volgorde van binnenkomst… op is op;
 • De aanvraag is volledig ingevuld en ondertekend.

Aanvraag

U stuurt het ‘aanmeldformulier jongerenvoucher’ op (de aanvragende functionaris wordt geacht namens het bedrijf op te treden en bevoegd te zijn tot het doen van dergelijke aanvragen), voorzien van de volgende bijlagen:

 1. Kopie ID-bewijs jongere
 2. ‘Verklaring deelname jongere’ (ondertekend door de jongere)
 3. Kopie arbeidscontract en kopie loonstrook bij indiensttreding.
 • De gemeente stuurt een bevestiging bij ontvangst van een volledige aanvraag;
 • Na de proeftijd (en bij voortzetting van het arbeidscontract) stuurt u het ‘declaratieformulier voorschot’ op;
 • Na ontvangst van het ‘declaratieformulier voorschot’ wordt het voorschotbedrag van € 850 uitbetaald (na 6 maanden ontvangt u het resterende bedrag).

Voor meer informatie kunt u contact op nemen via jeugdwerkloosheid@gouda.nl.