Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Beschrijving

De volgende zelfstandigen kunnen onder de onderstaande voorwaarden aanspraak maken op de Ioaz-regeling:

 1. u bent een oudere ondernemer tussen de 55 en 65 jaar en u moet uw bedrijf of beroep beëindigen vanwege een te laag inkomen (de laatste 3 boekjaren gemiddeld minder dan € 20.405,00 per jaar en het de verwachting is dat dit bij voortzetting van het bedrijf niet hoger dan € 21.329,00 per jaar zal bedragen)
 2. u heeft gedurende 3 jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend en gedurende de 7 jaar daarvoor eveneens rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend dan wel arbeid in dienstbetrekking verricht
 3. u bezit de Nederlandse nationaliteit of bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
 4. uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen van rechtmatige vestiging
 5. uw bedrijf is hoofdzakelijk actief in Nederland
 6. u werkt minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf
 7. u dient werkelijk ondernemer te zijn, zeggenschap te hebben en financieel risico’s te lopen
 8. uw bedrijf is nog niet beëindigd op het moment van Ioaz-aanvraag, maar dient wel binnen anderhalf jaar na indienen van de aanvraag beëindigd te worden.
  Er zijn aanvullende voorwaarden voor de oudere ondernemer

  Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

Meenemen bij aanvraag:

 • legitimatiebewijs
 • burgerservicenummer
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van vermogen
 • boekhouding/jaarstukken

Aanpak

Als u een bijstandsuitkering (WWB, BBZ, IOAW of IOAZ) aan wilt vragen, dient u zich persoonlijk te meldden aan de balie in het Huis van de Stad (Burgermeester Jamesplein 1). U krijgt dan een meldingsbrief mee met daarop de datum van uw melding. Deze datum is belangrijk omdat u in principe pas vanaf de meldingsdatum recht hebt op een uitkering.

 U dient vervolgens telefonisch contact op te nemen tussen 09.00 uur en 12.00 uur met de medewerkers van de gemeente Gouda. Het telefoonnummer staat in de brief gemeld.

De medewerkers van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) zullen u telefonisch een aantal vragen stellen over uw huidige woon- en inkomenssituatie.

 Vervolgens plannen zij een afspraak in voor een intakegesprek of verwijzen zij u wellicht door naar een andere instantie.

 Wanneer er een afspraak wordt gepland  voor een intakegesprek, is het van belang dat u de volgende documenten meeneemt naar deze afspraak:

 • Geldig ID-bewijs
 • Inschrijvingsbewijs UWV Werkbedrijf
 • Een recent CV

Belangrijk is dat u, voordat u het intakegesprek heeft, zich bij het UWV Werkbedrijf in laat schrijven als werkzoekende. Dit kunt u maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur doen op de eerste verdieping in het Huis van de Stad bij het UWV Werkbedrijf. Het bewijs van inschrijving dient u mee te nemen naar het intakegesprek bij de DMO.

 • Tijdens het intakegesprek wordt aan u de verdere procedure uitgelegd.