Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) treft een inkomensvoorziening voor werknemers die de maximale uitkeringsduur van de werkloosheidswet (WW) hebben doorlopen.

Beschrijving

Bovendien moeten zij op het moment van werkloos worden 50 jaar of ouder zijn. Deze wet geldt ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.

De uitkering wordt verstrekt in aansluiting op de maximale uitkeringsduur van de WW. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, wordt buiten beschouwing gelaten.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

U heeft recht op een IOAW uitkering wannneer u:

  • werkloos bent geworden na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar, de maximale periode aan WW-uitkering heeft ontvangen en de duur hiervan langer was dan 3 maanden, of
  • na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een loongerelateerde WGA uitkering op grond van de WIA heeft gekregen, die daarna is beëindigd, omdat uw arbeidsongeschiktheid niet langer tenminste 35% bedraagt.

Meenemen bij aanvraag:

  1. legitimatiebewijs
  2. burgerservicenummer
  3. bankafschriften
  4. huurcontract
  5. medische verklaring

Aanpak

Als u een bijstandsuitkering (WWB, BBZ, IOAW of IOAZ) aan wilt vragen, kunt u ons bellen om een afspraak te maken voor een gesprek.

Wanneer er een afspraak wordt gepland voor een intakegesprek, is het van belang dat u de volgende documenten meeneemt naar deze afspraak:

  • Geldig ID-bewijs
  • Inschrijvingsbewijs UWV Werkbedrijf
  • Een recent CV

Belangrijk is dat u, voordat u het intakegesprek heeft, zich bij het UWV Werkbedrijf in laat schrijven als werkzoekende. Dit kunt u maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur doen op de eerste verdieping in het Huis van de Stad bij het UWV Werkbedrijf. Het bewijs van inschrijving dient u mee te nemen naar het intakegesprek bij de DMO.

Tijdens het intakegesprek wordt aan u de verdere procedure uitgelegd.