Herbegraven of alsnog cremeren

U kunt als burger een vergunning aanvragen om toestemming te krijgen tot het opgraven van een stoffelijk overschot om de overledene daarna opnieuw te begraven of alsnog te cremeren.

Beschrijving

Een verzoek tot opgraven kan worden ingediend wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wilt plaatsen. Om de vergunning aan te vragen moet u een brief aan het college van burgemeester en wethouders schrijven.

Gemeente Gouda
College van B en W
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Het verzoek voor verlof tot opgraving uit een eigen graf (particulier graf) mag alleen gedaan worden door de rechthebbende van het betreffende graf. Bij een algemeen graf kan het verzoek gedaan worden door een nabestaande.

In het verzoek voor het verlof moet minimaal zijn aangegeven:

  1.  naam overledene met geboortedatum en sterfdatum
  2. datum van begraven
  3.  type graf (algemeen graf of eigen graf) en ligging in het graf (welke graflaag)
  4.  motivering verzoek tot opgraving
  5.  bestemming na opgraving (herbegraven of cremeren)

 Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.