Briefadres

Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet bereikbaar zijn voor de overheid.

Beschrijving

U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres, indien u:

  1. geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  2. een ambulant beroep heeft waardoor u veel onderweg bent (bijvoorbeeld omdat u binnenvaartschipper of kermisexploitant bent);
  3. in een instelling verblijft waar het hebben van een briefadres is toegestaan (bijvoorbeeld een vrouwenopvang of penitentiaire inrichting).

Lees meer op de website van de overheid.

Aanvragen

Een briefadres dient u persoonlijk aan te vragen aan de balie van het Huis van de Stad , Burgemeester Jamesplein 1. Via onderstaande button kunt u digitaal een afspraak maken. Download hier het aanvraagformulier en de vragenlijst.

Afspraak maken

Voorwaarden

Meenemen bij aanvraag:

1.    Geldig legitimatiebewijs;
2.    Het ingevulde aanvraagformulier;
3.    Schriftelijke toestemming hoofdbewoner (ondertekend en kopie legitimatie hoofdbewoner);

Indien van toepassing:
4.    Bewijsstukken van (tijdelijk) verblijf in de opgegeven instelling.

Op basis van uw aanvraag en de geleverde documenten / bewijsstukken wordt beoordeeld of u in de BRP kunt worden ingeschreven op het briefadres.