Briefadres

Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet bereikbaar zijn voor de overheid.

Beschrijving

U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres, indien u:

  1. geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  2. een ambulant beroep heeft waardoor u veel onderweg bent (bijvoorbeeld omdat u binnenvaartschipper of kermisexploitant bent);
  3. in een instelling verblijft waar het hebben van een briefadres is toegestaan (bijvoorbeeld een vrouwenopvang of penitentiaire inrichting).

Lees meer op de website van de overheid.

Aanvragen

Een briefadres dient u persoonlijk aan te vragen aan de balie van het Huis van de Stad , Burgemeester Jamesplein 1. Via onderstaande button kunt u digitaal een afspraak maken. Download hier het aanvraagformulier en de vragenlijst.

Afspraak maken

Vanwege het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening bellen wij u eerst als u een afspraak heeft gemaakt om een briefadres aan te vragen. We bespreken dan met u of het noodzakelijk is om langs te komen of dat de aanvraag ook digitaal of schriftelijk kan. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening op een verantwoorde manier blijven aanbieden.

Voorwaarden

Meenemen bij aanvraag:

1.    Geldig legitimatiebewijs;
2.    Het ingevulde aanvraagformulier;
3.    Schriftelijke toestemming hoofdbewoner (ondertekend en kopie legitimatie hoofdbewoner);

Indien van toepassing:
4.    Bewijsstukken van (tijdelijk) verblijf in de opgegeven instelling.

Op basis van uw aanvraag en de geleverde documenten / bewijsstukken wordt beoordeeld of u in de BRP kunt worden ingeschreven op het briefadres.