Bibob

Bibob kan de integriteit van de aanvragers en houders van bepaalde vergunningen onderzoeken. Bibob staat voor Wet bevordering integriteits-beoordelingen.

Beschrijving

Gouda onderzoekt de integriteit van de aanvragers en houders van bepaalde vergunningen, subsidie-ontvangers, inschrijvers bij aanbestedingen en van haar partners in vastgoedtransacties.
De gemeente doet onderzoek naar de structuur van het bedrijf en vraagt de antecedenten van de personen bij de politie en de Belastingdienst op. Als uit het onderzoek blijkt, dat er een gevaar is, dat de vergunningen of de subsidie, de aanbesteding of de vastgoedtransactie voor criminele doeleinden zal worden benut, wordt de vergunning, subsidie, aanbesteding of transactie geweigerd of ingetrokken.

Gouda heeft in haar beleid opgenomen bij welke producten dit onderzoek wordt verricht en hoe dit in zijn werk gaat. Dit beleid is gebaseerd op de Wet bevordering integriteits-beoordelingen (Wet Bibob).

Gouda voert dit onderzoek bij de volgende producten uit :

  • Drank- en Horecawetvergunningen, exploitatievergunningen voor horecagelegenheden en exploitatievergunningen voor seksinrichtingen
  • Omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en milieu voor bepaalde typen bedrijven, zoals autohandel, garages, massagesalons, horecabedrijven, smartshops en belwinkels
  • Vergunningen voor speelautomatenhallen
  • Vechtsportevenementen met meer dan 250 toeschouwers.
  • Subsidies
  • Aanbestedingen bij diensten en leveringen van meer dan € 200.000,- en bij werken van meer dan € 5.000.000,- in de bouw-, milieu- en ICT-branches
  • Vastgoedopdrachten bij transacties van meer dan € 500.000,-

 

Bekijk voor meer informatie de beleidslijn Bibob