Aansprakelijkstelling / schadeclaim indienen

Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen.

Beschrijving

Schadeclaim indienen met DigiD 

Schadeclaim indienen zonder DigiD

Schadeclaim indienen (organisatie)

Wanneer u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is kunt u een schadeclaim indienen. Denk bijvoorbeeld aan: schade aan uw auto door een slecht wegdek of een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel.

De gemeente heeft o.a. ook een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Indien er sprake is van nalatigheid door de gemeente kan de gemeente bij schade (onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van het geval) aansprakelijk zijn.

Voorwaarden

Wanneer u de gemeente aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft opgelopen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet sprake zijn van een gevaarlijke situatie op de locatie waar u de schade heeft opgelopen. Of dit daadwerkelijk zo is wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • U levert wettig en overtuigend bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de door u opgelopen schade.
 • De opgelopen schade moet een direct gevolg zijn van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente.

Bijlagen aanvraag

Uw schadeclaim aanvraag bevat de volgende documenten: 

 • Omschrijving van wat er gebeurd is, waar het is gebeurd (exacte locatie), wanneer het gebeurd is (datum tijdstip) en waaruit de schade bestaat.
 • Vermeld duidelijk welke schade u geleden heeft.
 • Foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak. Voor de beoordeling van de schade is het belangrijk dat u overzicht foto’s bijvoegt van locatie/schade en close-up foto’s van locatie/schade.
 • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s offertes).
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal.
 • Uw naam, adres en telefoonnummer/email. Als u namens iemand anders  de gemeente aansprakelijk stelt dan vermeldt u de gegevens van die persoon.
 • Rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
 • Vermeld duidelijk waarom u vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de door u geleden schade.

Kosten

De gemeente brengt geen kosten in rekening voor het behandelen van uw schadeclaim.

Aanpak

Wanneer u een schadeclaim heeft ingediend volgen onderstaande stappen:

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een (schade)kenmerk.
 • De gemeente kan u alsnog om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 3 weken) een brief.
 • U krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
 • Indien u letsel heeft opgelopen door toedoen van de gemeente, dan is het mogelijk dat uw schadeclaim wordt behandeld door de verzekeraar van de gemeente. De verzekeraar neemt de behandeling van de gemeente over en neemt rechtstreeks met u contact op.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering indien u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor het komende jaar.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de gemeente via verzekeringen@gouda.nl of via het tel. 140182.