Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Voor sommige functies zoals taxichauffeur is de verklaring zelfs wettelijk verplicht.

U kunt alleen voor uzelf een VOG NP (natuurlijk persoon) aanvragen. De beslissing of de verklaring wordt afgegeven ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Afspraak maken VOG

Het aanvraagformulier kunt u inleveren bij de balie van de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt het aanvraagformulier meestal van de werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is.

Kosten

€ 41,35            per pin of contant betalen, aan de balie van de gemeente
€ 33,85            elektronisch via Justis

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs;
  • het formulier ingevuld door de werkgever;
  • eventueel kunt u iemand machtigen om de aanvraag te doen. Deze persoon dient een geschreven machtiging (inclusief handtekening), zijn/haar eigen legitimatiebewijs en een kopie van uw legitimatiebewijs te tonen.

Houdt u rekening met een levertijd van twee tot vier weken.

Voordelige VOG-aanvraag

Het is mogelijk een VOG via internet aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op Justis. De (toekomstige) medewerker moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gratis VOG voor Vrijwilligers

De gratis VOG’s kunnen alleen digitaal worden aangevraagd.