Meertalig modelformulier

Als u een document in een ander EU-land wilt gebruiken, welke u heeft aangevraagd bij de gemeente, dan kan die autoriteit vragen om een meertalig modelformulier. Dit formulier is een vertaling van het document dat is afgegeven. Het meertalig modelformulier moet altijd samen met het originele document ingeleverd worden.

Beschrijving

Hoe werkt het?

U kunt een meertalig modelformulier alleen aanvragen bij de gemeente die ook het originele document heeft afgegeven. Heeft u nog geen origineel document? Dan kunt u dit tegelijk met het meertalig modelformulier aanvragen.

Meertalige modelformulieren zijn beschikbaar voor:

 • een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, partnerschap, beëindiging partnerschap, overlijden)
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid
 • attestatie de vita
 • een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat

Wat moet u doen?

U kunt het formulier op twee manieren aanvragen:

Schriftelijk

Stuur een brief of e-mail met daarin:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • van welk document u een meertalig modelformulier wilt aanvragen;
 • in welke taal u het meertalig modelformulier wilt aanvragen;
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
 • uw handtekening.

Langskomen

U kunt een meertalig modelformulier ook aanvragen aan de balie in het Huis van de Stad, tijdens de vrije inloop.

Als u langskomt, neem dan het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • wanneer u een meertalig modelformulier wilt aanvragen bij een document dat u al eerder heeft aangevraagd, neemt u dat document mee naar de afspraak.

Hoe lang duurt het?

Het meertalig modelformulier wordt binnen 5 dagen naar u opgestuurd.

Kosten

Meertalig modelformulier van:

 • een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, partnerschap, beëindiging partnerschap, overlijden) € 13,80
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid € 18,60
 • een attestatie de vita € 13,80   
 • een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat € 4,00

U betaalt kosten voor het meertalig modelformulier en de kosten voor het originele document.