Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Beschrijving

Direct aanvragen

Hoe werkt het?

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte.

Wat moet u doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Heeft u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt. U kunt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen. 

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

•    de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
•    de naam van de gemachtigde;
•    uw handtekening;
•    de handtekening van de gemachtigde.

Meenemen

Persoonlijk aanvragen
Als u langskomt heeft u het volgende nodig:

•    geldig identiteitsbewijs;
•    pinpas of contant geld;
•    eventueel een machtigingsbrief.

Schriftelijk aanvragen
Voor het schriftelijk aanvragen van een afschrift of uittreksel burgelijke stand kunt u ons een brief sturen. Zorg ervoor dat u onderstaande documenten met de brief meestuurt:

•    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
•    brief waarin staat waarom u het uittreksel of afschrift nodig hebt.
•    uw handtekening op de brief.
•    eventueel een machtigingsbrief;

Kosten

€ 13,80

Hoe lang duurt het?

Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan wordt het afschrift of het uittreksel binnen drie werkdagen verstuurd.