Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U vraagt dit aan bij de gemeente waarin u woont.

Beschrijving

Hoe werkt het?

U heeft een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een bewijs van in leven zijn, is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Wat moet u doen?

Bewijs van in leven zijn

U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit uittreksel kunt u digitaal aanvragen of persoonlijk aan de balie.

Bewijs van in leven aanvragen 

Attestatie de vita

Voor de aanvraag van een attestatie de vita dient u altijd zelf langs te komen. U kunt hiervoor digitaal (via onderstaande button) of telefonisch een afspraak maken via tel. 14 0182. Daarnaast kunt u ook langskomen tijdens de vrije inloopuren

Afspraak maken attestatie de vita

Meenemen

Als u langs komt voor het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita heeft u het volgende nodig:

•    Een geldig legitimatiebewijs
•    Als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u dan ook de brief mee waarin hierom wordt gevraagd.

Kosten

•    Bewijs van in leven zijn, zie Uittreksel persoonsgegevens BRP
•    Attestatie de vita € 13,80

Wanneer u kunt aantonen dat u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita nodig heeft voor pensioen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging, dan zijn deze documenten gratis.