Uittreksel persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Er zijn verschillende vormen mogelijk van een uittreksel BRP.

Uittreksel BRP aanvragen

Hoe werkt het?

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:
•    uzelf (als u 16 jaar of ouder bent);
•    uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
•    iemand die u heeft gemachtigd

Wat moet u doen?

Online aanvragen via DigiD

Digitaal aanvragen is alleen mogelijk wanneer u een uittreksel voor uzelf aanvraagt en wanneer u 16 jaar of ouder bent. U kunt een uittreksel BRP ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen. 

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

•    de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
•    de naam van de gemachtigde;
•    uw handtekening;
•    de handtekening van de gemachtigde;
•    kopie legitimatiebewijs.

Meenemen

Persoonlijk aanvragen

Als u langskomt heeft u het volgende nodig:

•    geldig identiteitsbewijs;
•    pinpas of contant geld;
•    eventueel een machtigingsbrief;
•    als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u ook de brief mee waarin hierom wordt gevraagd.

Schriftelijk aanvragen

Voor het aanvragen van een uittreksel BRP gebruikt u het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten, invullen en per post naar ons sturen. Zorg ervoor dat u onderstaande documenten met het aanvraagformulier meestuurt:

•    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
•    eventueel een machtigingsbrief;
•    als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, stuurt u ook de brief mee waarin hierom wordt gevraagd.

Kosten

•    digitaal aanvragen € 11,30
•    aanvragen aan de balie € 13,80
•    schriftelijke aanvraag € 17,80