Uittreksels en verklaringen

Verklaring omtrent gedrag (VOG), Uittreksel BRP, Burgerlijke stand, afschrift & uittreksel, Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Voor sommige functies zoals taxichauffeur is de verklaring zelfs wettelijk verplicht.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Er zijn verschillende vormen mogelijk van een uittreksel BRP.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U vraagt dit aan bij de gemeente waarin u woont.

 • Legalisatie handtekening

  Handtekening Legalisatie handtekening is een verklaring van echtheid van de handtekening. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Vergunningen en bewijzen Wanneer u geen officiële brondocumenten kunt leveren, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Een gewaarmerkt afschrift is een verklaring van de gemeente dat een afschrift of kopie conform het origineel is. Een dergelijk afschrift kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een nieuwe baan of vervolgopleiding.

 • Meertalig modelformulier

  Als u een document in een ander EU-land wilt gebruiken, welke u heeft aangevraagd bij de gemeente, dan kan die autoriteit vragen om een meertalig modelformulier. Dit formulier is een vertaling van het document dat is afgegeven. Het meertalig modelformulier moet altijd samen met het originele document ingeleverd worden.