Burgerlijke stand, afschrift & uittreksel

Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u wel een uittreksel of afschrift aanvragen.

Welke aktes kunt u aanvragen?

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapregistratie

Een afschrift of uittreksel?

  • Een afschrift bevat alle informatie uit de akte (dit is een kopie van de akte).
  • Een uittreksel bevat een deel van de informatie uit de akte.

Let op: u kunt alleen een uittreksel of een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Staat u niet genoemd in de akte, bijvoorbeeld als moeder/vader, aangever of kind, dan moet u een gerechtvaardigd belang hebben om een afschrift te kunnen krijgen.

Aanvragen

Digitaallogo_digid

Als u het uittreksel digitaal aanvraagt, dan wordt het uittreksel binnen 3 werkdagen verstuurd.

Schriftelijk

U stuurt een ondertekend verzoek naar het Klant Contact Centrum, postbus 1086, 2800 BB in Gouda. Vermeld in uw verzoek de reden van uw aanvraag, uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en uw adres. Bij uw verzoek moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs gevoegd zijn.

Het afschrift krijgt u binnen twee weken thuis gestuurd.

Kosten

Tarief 2018

De kosten voor een afschrift burgerlijke stand zijn € 13,20