Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Het Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop vermeld staat dat de persoon nog in leven is. U kunt dit uittreksel bijvoorbeeld nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het uittreksel is bestemd voor gebruik in Nederland.

De Attestatie de vita is een internationaal model van het bewijs van in leven zijn, hierbij moet in persoon worden vastgesteld dat de aanvrager in leven is. Dit uittreksel Is bestemd voor gebruik in het buitenland.

 

Aanvragenlogo_digid

Het Bewijs van in leven zijn is alleen te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt dit uittreksel digitaal aanvragen. Heeft u een Attestatie de vita nodig? Dit kunt u alleen persoonlijk bij de balie aanvragen. Digitale aanvraag is niet mogelijk.

Voorwaarden

Neemt u bij uw aanvraag een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten

Tarieven 2018

  • aanvragen aan de balie: € 13,20
  • digitale aanvraag: € 10,70
  • schriftelijke aanvraag: € 17,20

Gratis?

Wanneer u kunt aantonen dat u een Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita nodig heeft voor pensioen, lijfrente,  wachtgelden, loon of bezoldiging, dan zijn deze documenten gratis. Dit kunt u dan niet digitaal regelen. Hiervoor moet u langskomen bij de balie van Services. Neem documenten mee, die aantonen dat u het uittreksel nodig heeft voor de hierboven genoemde onderwerpen. Een medewerker zal deze documenten dan controleren.

Betalen bij Services

Komt u bij de balie van Services een product afrekenen? Betaal dan met uw pinpas.