Uittreksel BRP

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA), is een schriftelijk bewijs, dat verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.

Er zijn verschillende vormen mogelijk van een uittreksel BRP. U kunt het uittreksel uitsluitend verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP op drie manieren aanvragen: digitaal, aan de balie van het Huis van de Stad of schriftelijk. Kijk voor de verschillende tarieven onder 'Kosten'.

Digitaal logo_digid

Als u het uittreksel digitaal aanvraagt, dan ontvangt u dit binnen 3 werkdagen van ons.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een uittreksel aanvragen via het aanvraagformulier uittreksel brp. Indien u de aanvraag voor iemand anders doet, heeft u een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon nodig.

Kosten

Tarieven 2018

  • digitale aanvraag € 10,70
  • aanvragen aan de balie € 13,20
  • schriftelijke aanvraag € 17,20

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • indien u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon.

Bijzonderheden

Bij de aanvraag van het uittreksel kunt u aangeven waarvoor u het nodig heeft. Zo is er een apart uittreksel voor:

  • Bewijs van Nederlanderschap
  • Bewijs van ongehuwd zijn
  • Internationaal uittreksel BRP
  • Uitschrijfbewijs bij vertrek naar buitenland (deze is alleen bij de gemeente verkrijgbaar op de dag van aangifte van vertrek). Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten.