Uittreksels en afschriften

Verklaring omtrent gedrag (VOG), Uittreksel BRP, Burgerlijke stand, afschrift & uittreksel, Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Voor sommige functies zoals taxichauffeur is de verklaring zelfs wettelijk verplicht.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA), is een schriftelijk bewijs, dat verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.

 • Burgerlijke stand, afschrift & uittreksel

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u wel een uittreksel of afschrift aanvragen.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

  Het Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop vermeld staat dat de persoon nog in leven is. U kunt dit uittreksel bijvoorbeeld nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het uittreksel is bestemd voor gebruik in Nederland.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Een gewaarmerkt afschrift is een verklaring van de gemeente dat een afschrift of kopie conform het origineel is. Een dergelijk afschrift kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een nieuwe baan of vervolgopleiding.