Inzien eigen persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, burgerlijke staat en geboortedatum.

Beschrijving

Mijn gegevens bekijken

Hoe werkt het?

Natuurlijk mag u weten welke gegevens van u in de BRP staan. Deze kunt u via bovenstaande knop bekijken. Uw gegevens uit de BRP worden alleen bekeken door instanties die deze gegevens nodig hebben. De Belastingdienst is hier een voorbeeld van. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instellingen uw gegevens uit de BRP mogen zien en waarom deze instellingen uw gegevens nodig hebben.

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens hebben ingezien? Dan kunt u dit schriftelijk bij ons opvragen. De gemeente geeft uw gegevens nooit door aan particulieren en commerciële instellingen.

Wat moet u doen?

Om uw gegevens digitaal in te zien gaat u naar MijnOverheid. U logt in met uw DigiD en daarna klikt u op ‘persoonlijke gegevens’. Als u nog geen account heeft, kunt u uw account actief maken. Hiervoor heeft u ook uw DigiD nodig. U kunt ook tijdens de vrije inloopuren naar de balie in het Huis van de Stad komen om uw gegevens te bekijken.

Meenemen

Komt u in het Huis van de Stad uw gegevens uit de BRP bekijken? Neem dan het volgende mee:

•    Een geldig identiteitsbewijs

Kosten

Het bekijken van uw gegevens is gratis.

Meer informatie

Zit er een fout in uw gegevens in de BRP? Dan passen wij dit graag voor u aan. Bekijk hiervoor: Correctie persoonsgegevens BRP

Wilt u een schriftelijk bewijs van uw gegevens in de BRP? Dan kunt u een uittreksel BRP bij ons opvragen. Bekijk: Uittreksel BRP

Heeft u gegevens van iemand anders uit de BRP nodig? Bekijk dan Persoonsgegevens derde BRP.

U kunt bij ons aangeven dat uw gegevens uit de BRP geheim moeten blijven. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. Bekijk: Wijziging geheimhouding persoonsgegevens BRP.

Zie ook

•    Correctie persoonsgegevens BRP
•    Uittreksel BRP
•    Persoonsgegevens derde BRP
•    Geheimhouding persoonsgegevens BRP