Correctie of aanvulling persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer, burgerlijke staat en geboortedatum. Zit er een fout in uw gegevens in de BRP of in die van de minderjarige kinderen over wie u gezag heeft? Dan kunt u verzoeken dit te corrigeren. 

Beschrijving

Hoe werkt het?

Uw eigen gegevens in de BRP kunt u zelf controleren op fouten. Dit kunt u doen via MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens'. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden. Of u kunt naar de balie in het Huis van de Stad komen. Dit geldt ook voor de gegevens van de minderjarige kinderen over wie u gezag heeft en die op uw adres wonen.

Kloppen uw gegevens in de BRP wel?

•    Heeft u van ons een brief gekregen waarin uw gegevens niet goed staan? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel. 14 0182.

Kloppen uw gegevens in de BRP niet?

•    Soms worden uw gegevens vanzelf voor u aangepast. Dit geldt bijvoorbeeld als u in Nederland trouwt. Gaat u verhuizen? Dan kunt u uw nieuwe adres zelf snel en gemakkelijk doorgeven. Gaat u de naam van uw partner gebruiken? Dan kunt u dit aanpassen.

•    In andere gevallen kunt u ons vragen om dit te corrigeren. Dit geldt bijvoorbeeld als uw naam, geboortedatum of burgerlijke staat aangepast moet worden.

Wat moet u doen?

Om een fout in de BRP te laten aanpassen, moet u zelf langskomen aan de balie van het Huis van de Stad. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken via tel. 14 0182. U kunt ook langskomen tijdens de vrije inloop.

Meenemen

Om een fout in de BRP te laten aanpassen moet u het volgende meenemen:

•    Een geldig legitimatiebewijs.

•    Bewijsstukken waaruit blijkt wat de juiste gegevens zijn (bijvoorbeeld uw geboorteakte of huwelijksakte). 

Buitenlandse bewijsstukken

Heeft u een document uit het buitenland? Dan mag deze maximaal zes maanden oud zijn en moet het document gelegaliseerd (en eventueel vertaald) zijn of voorzien zijn van een apostillestempel. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? U kunt uw buitenlandse akte laten omzetten in een Nederlandse akte. Dit doet u via de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht maar hiermee kunt u in de toekomst uw afschriften via Den Haag opvragen in plaats van vanuit het buitenland.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moeten deze in het Nederlands vertaald worden door een beëdigde vertaler.

Kosten

Een correctie in de BRP is gratis.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen vier weken een schriftelijk bericht met het besluit op uw correctieverzoek. De gemeente kan de termijn steeds met acht weken verlengen.